ŽENÁČSKÉ HODY V REBEŠOVICÍCH 24.5. - 25.5. 2019

ženáčské hody.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska

15. 5. 2019 Obec Rajhradice - Konkurz ředitele/ředitelky MŠ Rajhradice

14. 5. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - chatová oblast

9. 5. 2019 DSO Šlapanicko - Pozvánka, Návrh závěrečného účtu za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva rok 2018

7. 5. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o době a místě konání voleb

26. 4. 2019 Finanční úřad pro JMK - Veřejná vyhláška


Obec Rebešovice ( původně Rybišovice ) se nachází v jižní části okresu Brno-venkov v bezprostřední blízkosti města Brna, se kterým je propojena IDS.
 V současnosti zde žije 960 obyvatel.  Rebešovice leží při levém břehu Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy. V dobách svého vzniku ležela obec uprostřed lužních lesů s úrodnou půdou a hojností ryb. Motiv ryb se stal základem názvu a později i znaku a praporu obce.

První písemná zmínka o Rebešovicích pochází z roku 1174. O rok později daroval vladyka Ondřej obec klášteru benediktýnů v Rajhradě. Na sklonku 17. století byl na místě starého svobodného dvora v roce 1694 proboštem Benno Francouzským vystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty, kde se každou sobotu slouží mše. V 18. a 19. století vzniklo na území obce několik drobných sakrálních staveb.

Členitá krajina v okolí obce  je vyhledávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.

Pamětihodnosti

Na území obce jsou tři objekty evidované ve státním seznamu nemovitých památek. Nejstarší je pozdně barokní stavba kapličky z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého u vodního pramene na stráni pod zámečkem. Z roku 1778 pochází rokokový litinový kříž, osazený na nevšední kamenné podnoži z červeného pískovce s dominantním vysokým reliéfem bolestné Panny Marie. Kolem roku 1830 byla postavena klasicistní rustikální zvonička čtvercového půdorysu na návsi obce. Místní významnou stavbou je objekt zámečku s kaplí. V budově dnes sídlí úřad a je zde  zámecká restaurace a  knihovna.

Zámeček