UpozorněníŽádáme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa, aby tak neprodleně učinili. Poplatky byly splatné do 30.6.2018.