Volby 2018 - upozornění pro občany jiných členských států EUPrávo volit mohou občané jiných členských států EU při volbách do zastupitelstev obcí na území ČR realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.

 volební právo občanů jiných členských států EU[1].pdf

Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů do zastupitelstev obcí.docx