Knihovna v nových prostorách od 10.4.2013

Knihovna v Rebešovicích bude otevřena od 7. března 2018 každou středu od 15:30 – 19:30

  

Poplatky za půjčování knih v Obecní knihovně na rok 2018:

pro dospělé   50,- Kč/ rok

pro děti           25,- Kč/ rok

 

e-mail: knihovnarebesovice@seznam.cz

www.knihovnarebesovice.webk.cz