Knihovna v nových prostorách od 10.4.2013

 Dne 1.5.; 8.5. a 22.5.2019 bude knihovna uzavřena.

Knihovna v Rebešovicích bude otevřena od 7. března 2018 každou středu od 16:00 – 20:00.

Poplatky za půjčování knih v Obecní knihovně na rok 2019:

pro dospělé   50,- Kč/ rok

pro děti           25,- Kč/ rok

 

email:  knihovna@obecrebesovice.cz

www.knihovnarebesovice.webk.cz