Neuhrazené poplatky na rok 2019Žádáme občany, kteří nemají uhrazené poplatky na rok 2019, jejichž splatnost byla 30. června 2019, ať učiní v co nejbližší době. Po zaplacení obdrží známku na popelnici, pokud nebude popelnice označena známkou, nebude vyvezena.

Uhrazení poplatků v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo na účet 12124641/0100, var. symbol 1340 + číslo popisné nebo evidenční, do poznámky uveďte Vaše jména.