Aktuality


Výzva pro jubilanty obce Rebešovice

 Dlouholetou tradicí v Rebešovicích je činnost Sboru pro občanské záležitosti, který připravuje každý měsíc pro své občany – jubilanty s trvalým pobytem na území obce osobní návštěvu v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu (70, 75, 80 a dále každý rok), zveřejňování jubilea ve vitríně u obchodu, a také jednou ročně připravuje pozvání na slavnostní setkání dříve narozených spoluobčanů Rebešovic (od 60 let).

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nemůžeme nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat výše zmíněné návštěvy jubilantů, zveřejňovat jubilea ve vitríně u obchodu a také ani zvát na slavnostní setkání dříve narozených spoluobčanů Rebešovic.

Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu zástupce obce a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, zveřejňování jubilea nebo o pozvání na slavnostní setkání dříve narozených spoluobčanů Rebešovic, aby vyplnili a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. (Můžete souhlasit i jen s jednou možností).

Potřebný formulář je k dispozici na OÚ Rebešovice nebo si ho můžete stáhnout /zde/ formulář.docx a vytisknout , podepsaný prosím zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo Vaši rodinní příslušníci na OÚ Rebešovice.

Děkujeme a přejeme Všem pevné zdraví.Informace k vítání občánků

Vítání  občánků - ochrana osobních údajů

 Vážení rodiče,

 dlouholetou tradicí v Rebešovicích je činnost Sboru pro občanské záležitosti, který zajišťuje vítání nově narozených občánků obce Rebešovice.

Podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je však činnost Sboru pro občanské záležitosti problematická a k pozvání rodičů na vítání občánků je nutný souhlas občana se zpracováním osobních údajů.

Proto vás z těchto důvodů žádáme o spolupráci a to tak, že pokud budete po narození vašeho dítěte souhlasit s pozváním na slavnostní vítání občánků, dostavte se na Obecní úřad k podepsání souhlasu se zjišťováním a shromažďováním osobních údajů pro potřeby Sboru pro občanské záležitosti nebo přihlášku vyplňte a zašlete ji na adresu Obec Rebešovice, Zámecká 12, 664 61 Rebešovice. 

PŘIHLÁŠKA - Vítání občánků.docx

 Děkujeme  za Vaši spolupráci a přejeme všem novým občánkům hodně spokojenosti.Svoz odpadu

SKO (popelnice) svoz 1 x 14 dní úterý - sudý týden.

Barevné sklo - svoz 1 x měsíčně 
Papír - svoz 1 x 14 dní - úterý - sudý týden
Plasty - svoz 1 x 14 dní - úterý - lichý týdenNová verze aktualit

Datum konání: 16. 9. 2013 - 30. 9. 2013

aktualityByla zprovozněna nová verze aktualit. Jednotlivé zprávy a aktuality zde můžete hodnotit (palec nahoru nebo dolů) a kde to bude povoleno je možné přidávat i komentáře. Zároveň se dál můžete registrovat k odběru těchto aktualit.