Pracoviště CzechPoint v Rebešovicích

úřední hodiny:   po, st      8.00-17.00 přestávka 11.30 -12.00

zde se vydávají:

-          výpisy z katastru nemovitostí

správní poplatek: 100,- Kč za 1. stranu + 50, Kč za každou další stranu

-          výpisy z obchodního rejstříku

správní poplatek: 100,- Kč za 1. stranu + 50, Kč za každou další stranu

-          výpisy z živnostenského rejstříku

správní poplatek: 100,- Kč za 1. stranu + 50, Kč za každou další stranu

-          výpisy z rejstříku trestů

správní poplatek: 100,-Kč za výpis

-          výpisy z bodového hodnocení řidičů

správní poplatek: 100,- Kč za 1. stranu + 50, Kč za každou další stranu

-          výpisy z rejstříku trestů pro právnickou osobu

správní poplatek: 100,- Kč za výpis

 -         výpisy z Insolvenčního rejstříku

správní poplatek: 100,- Kč za 1. starnu + 50,- Kč za každou další stranu

Dále provádíme:

-          přihlašování k trvalému pobytu

-          ověřování listin (vidimace)

-          ověřování podpisu ( legalizace)

-           výběr poplatků