Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr