Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranstv