OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání......