OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání ....