OZV č. 4/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy.....