Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Poplatky

Poplatky na rok 2020 se vybírají od 1. dubna do 30. června 2020.

Poplatek za svoz komunálního odpadu se navýšil na 600 Kč/osoba.

 POPLATEK ZA SVOZ KOMUN. ODPADU

- 600 Kč/osobu/rok u osoby, která je přihlášena v obci,

- 600 Kč/rok - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 POPLATEK ZA PSA                                                                       120 Kč

                   / a za každého dalšího téhož držitele                         180 Kč/  

Prosíme uhradit platbou na účet: 12124641/0100.

 popl. odpady: variabilní symbol 1340+číslo domu

(např. č.p. 12 – 134012) + jména za koho se poplatek platí,

  popl. pes: variabilní symbol 1341+ číslo domu

(např. č.p. 12 – 134112) + jméno plátce. 

Poplatky lze uhradit i v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu a to v úředních hodinách:

pondělí a středa 07.00 – 11.30 hod.

                            12.00 – 17.00 hod.