Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Poplatky 2022

 POPLATEK ZA SVOZ KOMUN. ODPADU

600 Kč/rok za fyzickou osobu, která je

  • a) přihlášena k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
  • b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona

o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

-  600 Kč/rok za vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

POPLATEK ZA PSA                                     120 Kč

                   / a za každého dalšího téhož držitele                          180 Kč/ 

POPLATKY SE VYBÍRAJÍ OD 1. DUBNA 2022 DO 30. ČERVNA 2022

platbou na účet: 12124641/0100.

popl. odpady: variabilní symbol 1340+číslo domu (např. č.p. 12 – 134012) + jména za koho se poplatek platí,

popl. pes: variabilní symbol 1341+ číslo domu (např. č.p. 12 – 134112) + jméno plátce. 

Poplatky je možné uhradit i v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu, a to v úředních hodinách:

pondělí a středa: 07.00 – 11.30 hod. a 12.00 – 17.00 hod.