Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Poplatky 2023

 POPLATKY 2023

  POPLATKY ZA SVOZ KOMUN. ODPADU 

- 600 Kč/rok za fyzickou osobu, která je

  1. a) přihlášena k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
  2. b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  3. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  4. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  5. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  6. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

-  600 Kč/rok za vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

POPLATEK ZA PSA                                                                          120 Kč

                   / a za každého dalšího téhož držitele                          180 Kč/ 

POPLATKY SE VYBÍRAJÍ OD 1. DUBNA 2023 DO 30. ČERVNA 2023

platbou na účet12124641/0100.

popl. odpady: variabilní symbol 1345+číslo domu (např. č.p. 12 – 134512) + jména za koho se poplatek platí,

popl. pes: variabilní symbol 1341+ číslo domu (např. č.p. 12 – 134112) + jméno plátce. 

Poplatky je možné uhradit i v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu, a to v úředních hodinách: pondělí a středa: 07.00 – 11.30 hod. a 12.00 – 17.00 hod.

 

Nově můžete využít pro zaplacení místních poplatků QR kód, který naleznete na platebním předpisu, jež vám bude vhozen do schránky. Pokud nelze platit přes QR kód, uhraďte popelnice dle instrukcí výše. Děkujeme.

Informace poplatníkům k místnímu poplatku: informace poplatníkům.pdf

Informace poplatníkům o vrácení přeplatku: postup při vrácení přeplatku.pdf