Naše obec Rebešovice

 Obec Rebešovice zve všechny občany na již tradiční  zpívání koled  pod vánočním stromem, které se uskuteční v úterý 23.12.2014 od 18:00 hod. s místními muzikanty. Přijďte si zazpívat, popovídat si v předvánočním čase a zahřát se při svařeném vínku a horké čokoládě. Od 17:00 hod. se koná na Zámečku veřejná vánoční besídka dětí z MŠ Rebešovice, všichni jsou srdečně zváni.

 

 

Úřední deska

22.12.2014 Zápis z 1. veř. zasedání ZO Rebešovice, konaného dne 17.12.2014

5.11.2014 Nabídka pozemků k pronájmu

8.9.2014 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odstranění dřevin

28.2.2014 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013


Obec Rebešovice ( původně Rybišovice ) se nachází v jižní části okresu Brno-venkov v bezprostřední blízkosti města Brna, se kterým je propojena IDS.
 V současnosti zde žije 880 obyvatel.  Rebešovice leží při levém břehu Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy. V dobách svého vzniku ležela obec uprostřed lužních lesů s úrodnou půdou a hojností ryb. Motiv ryb se stal základem názvu a později i znaku a praporu obce.

První písemná zmínka o Rebešovicích pochází z roku 1174. O rok později daroval vladyka Ondřej obec klášteru benediktýnů v Rajhradě. Na sklonku 17. století byl na místě starého svobodného dvora v roce 1694 proboštem Benno Francouzským vystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty, kde se každou sobotu slouží mše. V 18. a 19. století vzniklo na území obce několik drobných sakrálních staveb.

Členitá krajina v okolí obce  je vyhledávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.

Pamětihodnosti

Na území obce jsou tři objekty evidované ve státním seznamu nemovitých památek. Nejstarší je pozdně barokní stavba kapličky z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého u vodního pramene na stráni pod zámečkem. Z roku 1778 pochází rokokový litinový kříž, osazený na nevšední kamenné podnoži z červeného pískovce s dominantním vysokým reliéfem bolestné Panny Marie. Kolem roku 1830 byla postavena klasicistní rustikální zvonička čtvercového půdorysu na návsi obce. Místní významnou stavbou je objekt zámečku s kaplí. V budově dnes sídlí úřad a je zde  zámecká restaurace a  knihovna.

Zámeček