Kinematografie bratří Čadíků ve spolupráci s obcí Rebešovice Vás zve na filmovou nabídku – Letní kino v Rebešovicích ve sportovním areálu.

Vstupné dobrovolné.

Možnost parkování ve sportovním areálu.

Občerstvení během promítání bude zajištěno.

 24.6. 2017 Řachanda

 25.6.2017 Trabantem do posledního dechu

 26.6.2017 Teorie tygra

 27.6.2017 Všechno nebo nic

 Časy promítání budou ve 21:30 hod.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 2017.docx

 


 

POPLATKY  2017

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz komunálního odpadu / osoba 550,- Kč/ a poplatek za psa /120,- Kč a za každého dalšího téhož držitele 180,- Kč/ se vybírá do 30. června 2017. Dále upozorňujeme, že poplatky za svoz komunálního odpadu se vybírají i za cizince, tímto prosíme občany, kteří mají cizince nahlášeny na své adrese, aby jim dali tuto informaci. Poplatky můžete uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu a to v úředních hodinách pondělí a středa od 7:00 – 11:30 hod a od 12:00 do 17:00 hod. nebo platbou na účet 12124641/0100, variabilní symbol pro odpad je 1340+číslo domu a jména za koho se poplatek platí a variabilní symbol pro psa je 1341+ číslo domu a jméno plátce. POPLATKY.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska

26. 6. 2017 DSO - Oznámení regionu Židlochovicko o schválení závěrečného účtu na rok 2016 a jeho zveřejnění

19. 6. 2017 DSO Šlapanice - oznámení o zveřejnění dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb.

16. 6. 2017 Svolání 19. veřejného zasedání ZO Rebešovice, které se koná dne 28. 06. 2017

9. 6. 2017 Návrh závěrečného účtu Obce Rebešovice 2016

31. 5. 2017 MŠ Rebešovice - Výsledné pořadí zapsaných dětí v Rebešovicích pro školní rok 2017/2018


Obec Rebešovice ( původně Rybišovice ) se nachází v jižní části okresu Brno-venkov v bezprostřední blízkosti města Brna, se kterým je propojena IDS.
 V současnosti zde žije 940 obyvatel.  Rebešovice leží při levém břehu Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy. V dobách svého vzniku ležela obec uprostřed lužních lesů s úrodnou půdou a hojností ryb. Motiv ryb se stal základem názvu a později i znaku a praporu obce.

První písemná zmínka o Rebešovicích pochází z roku 1174. O rok později daroval vladyka Ondřej obec klášteru benediktýnů v Rajhradě. Na sklonku 17. století byl na místě starého svobodného dvora v roce 1694 proboštem Benno Francouzským vystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty, kde se každou sobotu slouží mše. V 18. a 19. století vzniklo na území obce několik drobných sakrálních staveb.

Členitá krajina v okolí obce  je vyhledávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.

Pamětihodnosti

Na území obce jsou tři objekty evidované ve státním seznamu nemovitých památek. Nejstarší je pozdně barokní stavba kapličky z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého u vodního pramene na stráni pod zámečkem. Z roku 1778 pochází rokokový litinový kříž, osazený na nevšední kamenné podnoži z červeného pískovce s dominantním vysokým reliéfem bolestné Panny Marie. Kolem roku 1830 byla postavena klasicistní rustikální zvonička čtvercového půdorysu na návsi obce. Místní významnou stavbou je objekt zámečku s kaplí. V budově dnes sídlí úřad a je zde  zámecká restaurace a  knihovna.

Zámeček