Naše obec Rebešovice

Společnost E.ON oznamuje, že dne 23.5.2016 v určitých lokalitách bude přerušena dodávka elektrické energie. Více najdete v příloze.

přeruš. dod. el. energie.pdf

 

 

 

 

 

Úřední deska

13. 5. 2016 Svolání 11. veřejného zasedání ZO Rebešovice, které se koná dne 25.05.2016

28. 4. 2016 Finanční úřad pro JMK - Veřejná vyhláška

25. 4. 2016 Krajský úřad JMK - Veřejná vyhláška - Oznámení - zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JMK na udržitelný rozvoj území

14. 3. 2016 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

28. 1. 2016 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015


Obec Rebešovice ( původně Rybišovice ) se nachází v jižní části okresu Brno-venkov v bezprostřední blízkosti města Brna, se kterým je propojena IDS.
 V současnosti zde žije 940 obyvatel.  Rebešovice leží při levém břehu Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy. V dobách svého vzniku ležela obec uprostřed lužních lesů s úrodnou půdou a hojností ryb. Motiv ryb se stal základem názvu a později i znaku a praporu obce.

První písemná zmínka o Rebešovicích pochází z roku 1174. O rok později daroval vladyka Ondřej obec klášteru benediktýnů v Rajhradě. Na sklonku 17. století byl na místě starého svobodného dvora v roce 1694 proboštem Benno Francouzským vystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty, kde se každou sobotu slouží mše. V 18. a 19. století vzniklo na území obce několik drobných sakrálních staveb.

Členitá krajina v okolí obce  je vyhledávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.

Pamětihodnosti

Na území obce jsou tři objekty evidované ve státním seznamu nemovitých památek. Nejstarší je pozdně barokní stavba kapličky z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého u vodního pramene na stráni pod zámečkem. Z roku 1778 pochází rokokový litinový kříž, osazený na nevšední kamenné podnoži z červeného pískovce s dominantním vysokým reliéfem bolestné Panny Marie. Kolem roku 1830 byla postavena klasicistní rustikální zvonička čtvercového půdorysu na návsi obce. Místní významnou stavbou je objekt zámečku s kaplí. V budově dnes sídlí úřad a je zde  zámecká restaurace a  knihovna.

Zámeček