Obec Rebešovice pořádá v sobotu 26. května 2018 od 20.00 hod. ve sportovním areálu v Rebešovicích LETNÍ NOC. K tanci a poslechu bude hrát skupina Panorama Band. Jsou zváni všichni občané z Rebešovic i ze širokého okolí. 

letní noc.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska

22. 5. 2018 Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

3. 5. 2018 Vírský oblastní vodovod - vyúčtování ceny vody předané

2. 5. 2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu

26. 4. 2018 Finanční úřad pro JMK - Veřejná vyhláška

12. 3. 2018 Oznámení Regionu Židlochovicko o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti a možnosti nahlédnutí


Obec Rebešovice ( původně Rybišovice ) se nachází v jižní části okresu Brno-venkov v bezprostřední blízkosti města Brna, se kterým je propojena IDS.
 V současnosti zde žije 960 obyvatel.  Rebešovice leží při levém břehu Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy. V dobách svého vzniku ležela obec uprostřed lužních lesů s úrodnou půdou a hojností ryb. Motiv ryb se stal základem názvu a později i znaku a praporu obce.

První písemná zmínka o Rebešovicích pochází z roku 1174. O rok později daroval vladyka Ondřej obec klášteru benediktýnů v Rajhradě. Na sklonku 17. století byl na místě starého svobodného dvora v roce 1694 proboštem Benno Francouzským vystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty, kde se každou sobotu slouží mše. V 18. a 19. století vzniklo na území obce několik drobných sakrálních staveb.

Členitá krajina v okolí obce  je vyhledávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.

Pamětihodnosti

Na území obce jsou tři objekty evidované ve státním seznamu nemovitých památek. Nejstarší je pozdně barokní stavba kapličky z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého u vodního pramene na stráni pod zámečkem. Z roku 1778 pochází rokokový litinový kříž, osazený na nevšední kamenné podnoži z červeného pískovce s dominantním vysokým reliéfem bolestné Panny Marie. Kolem roku 1830 byla postavena klasicistní rustikální zvonička čtvercového půdorysu na návsi obce. Místní významnou stavbou je objekt zámečku s kaplí. V budově dnes sídlí úřad a je zde  zámecká restaurace a  knihovna.

Zámeček