Naše obec Rebešovice

Poplatky za SKO a za psa se vybírají od 1.4.2015 - 30.6.2015. Více informací zde: POPLATKY.docx

BLACKOUT - INFORMACE:  blackout.pdf

 Placení daně z nemovitých věcí na rok 2015:  PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.pdf

 

 

 

 

Úřední deska

14. 5. 2015 Záměr obce Rebešovice - pronájem části pozemku pro umístění reklamního poutače

6. 5. 2015 Nabídka pozemků k pronájmu - ČR - Státní pozemkový úřad

29. 4. 2015 Veřejná vyhláška

1. 4. 2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

19. 2. 2015 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2014


Obec Rebešovice ( původně Rybišovice ) se nachází v jižní části okresu Brno-venkov v bezprostřední blízkosti města Brna, se kterým je propojena IDS.
 V současnosti zde žije 880 obyvatel.  Rebešovice leží při levém břehu Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy. V dobách svého vzniku ležela obec uprostřed lužních lesů s úrodnou půdou a hojností ryb. Motiv ryb se stal základem názvu a později i znaku a praporu obce.

První písemná zmínka o Rebešovicích pochází z roku 1174. O rok později daroval vladyka Ondřej obec klášteru benediktýnů v Rajhradě. Na sklonku 17. století byl na místě starého svobodného dvora v roce 1694 proboštem Benno Francouzským vystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty, kde se každou sobotu slouží mše. V 18. a 19. století vzniklo na území obce několik drobných sakrálních staveb.

Členitá krajina v okolí obce  je vyhledávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.

Pamětihodnosti

Na území obce jsou tři objekty evidované ve státním seznamu nemovitých památek. Nejstarší je pozdně barokní stavba kapličky z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého u vodního pramene na stráni pod zámečkem. Z roku 1778 pochází rokokový litinový kříž, osazený na nevšední kamenné podnoži z červeného pískovce s dominantním vysokým reliéfem bolestné Panny Marie. Kolem roku 1830 byla postavena klasicistní rustikální zvonička čtvercového půdorysu na návsi obce. Místní významnou stavbou je objekt zámečku s kaplí. V budově dnes sídlí úřad a je zde  zámecká restaurace a  knihovna.

Zámeček