Svoz objemného odpadu

  V úterý 26.9.2017 proběhne v naší obci svoz objemného odpadu z domácností. Každý občan má tak možnost odevzdat veškerý objemný komunální odpad. Co do objemného odpadu patří a co nepatří najdete zde:leták VOO (5).doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska

22. 9. 2017 Svolání 21. veřejného zasedání ZO Rebešovice, které se koná dne 04.10.2017

22. 9. 2017 Návrh opatření obecné povahy

20. 9. 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

19. 9. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.10.2017

19. 9. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12.10.2017


Obec Rebešovice ( původně Rybišovice ) se nachází v jižní části okresu Brno-venkov v bezprostřední blízkosti města Brna, se kterým je propojena IDS.
 V současnosti zde žije 940 obyvatel.  Rebešovice leží při levém břehu Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy. V dobách svého vzniku ležela obec uprostřed lužních lesů s úrodnou půdou a hojností ryb. Motiv ryb se stal základem názvu a později i znaku a praporu obce.

První písemná zmínka o Rebešovicích pochází z roku 1174. O rok později daroval vladyka Ondřej obec klášteru benediktýnů v Rajhradě. Na sklonku 17. století byl na místě starého svobodného dvora v roce 1694 proboštem Benno Francouzským vystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty, kde se každou sobotu slouží mše. V 18. a 19. století vzniklo na území obce několik drobných sakrálních staveb.

Členitá krajina v okolí obce  je vyhledávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.

Pamětihodnosti

Na území obce jsou tři objekty evidované ve státním seznamu nemovitých památek. Nejstarší je pozdně barokní stavba kapličky z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého u vodního pramene na stráni pod zámečkem. Z roku 1778 pochází rokokový litinový kříž, osazený na nevšední kamenné podnoži z červeného pískovce s dominantním vysokým reliéfem bolestné Panny Marie. Kolem roku 1830 byla postavena klasicistní rustikální zvonička čtvercového půdorysu na návsi obce. Místní významnou stavbou je objekt zámečku s kaplí. V budově dnes sídlí úřad a je zde  zámecká restaurace a  knihovna.

Zámeček