Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rebešovice
Rebešovice

Rekonstrukce návsi obce Rebešovice

Vážení spoluobčané, 

představujeme vám koncept návrhu rekonstrukce návsi obce Rebešovice. Jak jistě všichni víte, Rebešovice nemají žádné přirozené centrum obce - náves, náměstí nebo centrální prostor. Naši obec rozděluje silnice III/41614 na dvě přibližně stejně velké části a způsobuje tak mnoho nebezpečných situací v bezpečnosti osob a silničního provozu. 

V posledních 30 letech nebyly v oblasti občanské vybavenosti obce v tomto směru podniknuty žádné kroky a proto zastupitelstvo obce rozhodlo o vytvoření studie, která má následující cíle:

• vytvořit prostor občanské vybavenosti hodný naší obce a 21. století;

• vyřešit problémy s bezpečností silniční dopravy a bezpečný pohyb obyvatel obce a zejména našich dětí v okolí autobusových zastávek;

• využít v maximální možné míře poskytované dotační tituly a minimalizovat zatížení rozpočtu obce Rebešovice.

Budeme rádi, když se s projektovou studijí  rekonstukce návsi obce Rebešovice seznámíte a vyjádříte svůj názor například prostřednictvím připojené ankety a nově taky prostředmictvím dotazníku .

Petr Valeš - starosta
Jozef Pohorelec, Rostislav Novotný - místostarostové

 

Vizualizace budoucí podoby návsi obce Rebešovice

 

 

Popis návrhu

Základním zadáním studie bylo navrhnout bezpečné dopravní řešení u hlavních autobusových zastávek obce a následnou úpravu navazujících stávajících ploch. Před zahájením návrhu bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality, dendrologický průzkum. Byly zjištěny polohy stávajících inženýrských sítí a dále byla provedena fyzická obhlídka lokality a pořízena fotodokumentace. 

Stávající stav je patrný ze situace polohopisného zaměření, kdy dotčenou plochu převážně zaujímají asfaltové komunikace a bývalá točna autobusu. V minulosti proběhla v prostoru nešťastná výsadba jehličnatých stromů. Centrální „památník“ s postmoderní kašnou je špatně přístupný chodníčkem přímo z hlavní komunikace.

vizualizace

Navržené řešení

Celá koncepce vychází z nového dopravního řešení dvou autobusových zastávek a přechodu pro chodce. Je navržen tzv. vídeňský typ zastávky, kdy v ose komunikace je zvýšený ostrůvek z důvodu zabránění předjíždění stojícího autobusu na zastávce. Přechod pro chodce je uprostřed mezi zastávkami. 

Dalším motivem návrhu byla skutečnost, že z prostoru je možné shlédnout panorama města Brna. Důležitým aspektem byla také snaha odclonění rušné hlavní komunikace od nového náměstí.

Netypický trojúhelníkový tvar nového náměstí vzniká logickým vymezením nejkratších přístupových cest ze spodních částí obce k novému přechodu pro pěší. Na tento ostrý motiv navazují tvary nových hmot obou stran náměstí, které odcloňují hlavní silnici. Při severní hraně náměstí je umístěn nový objekt, který může sloužit jako klubovna, kavárna, cukrárna apod. Jsou zde také veřejná WC.

Na střeše budovy, která je z poloviny zapuštěná v novém terénním valu, je vyhlídková terasa na centrum Brna. Nové náměstí může sloužit také pro konání farmářských či vánočních trhů,  hodů apod.

vizualice

Stávající automobilové propojení mezi ulicí Rajhradickou a V uličce nahrazuje nová jednosměrná místní komunikace při severní části území, u které jsou navržena podélná parkovací stání.

Celé území je svažité z východu na západ s výškovým rozdílem 5 m! Tato skutečnost je využita pro umístění netypického amfiteátru - jedná se spíše o odpočinkové kamenné trámy na hranách zatravněných teras. U obchodu je umístěno pódium a taneční plocha. Tato partie může sloužit pro letní kino nebo umělecká představení v kteroukoliv roční dobu.

Mezi jižní fasádou obchodu a sousedním pozemkem je navrženo případné zázemí pro účinkující a druhé veřejné WC.Na novém náměstí a taneční ploše u obchodu jsou zapuštěné vodní trysky.

Zastávka směrem na Brno je doplněna o interaktivní tabuli s místním informačním systémem, podobnou jako na u vstupu do obchodu. Zastávky jsou také z betonových monolitických konstrukcí se střechou porostlou zelení – parkovým trávníkem a extenzivní zelení.

Plocha náměstí je z kamenných žulových desek v různých velkých formátech. Kolem náměstí jsou chodníky ze žulové mozaiky. Mobiliář je tvořen lavičkami a odpadkovými koši z ocelových nosných konstrukcí a dřevěných hranolů.

Sadové úpravy

Na vegetačních plochách kolem nové návsi v Rebešovicích bude vysazeno 18 ks vzrostlých listnatých stromů, v plošných výsadbách bude vysazeno 77 ks keřů, množství trvalek, cibulovin a okrasných travin. Kolem navrhovaných objektů, komunikací a zpevněných ploch nové návsi budou provedeny rozsáhlé sadové úpravy. Celé území bude výrazně výškově modelováno, aby bylo centrální náměstí opticky i hlukově odcloněno od rušného provozu na sousedící hlavní průjezdní komunikaci.

V zimě může být modelovaný terén využíván pro zimní radovánky dětí. Na centrálním náměstí bude vysazen ve zpevněné ploše výrazný solitérní strom – platan. Vegetační pás nad parkovací plochou bude doplněn malokorunnými stromy – okrasnými bezplodými višněmi, které na jaře vyniknou svými růžovými květy.

vizualizaceDíky zvolené druhové skladbě vysazených rostlin bude výsadba dynamická a atraktivní po celý rok. Záhon bude působit přírodním vzhledem a bude mít minimální požadavky na údržbu. Součástí parkových úprav bude i založení extenzivní vegetační střechy nad objektem autobusové zastávky směr Brno. 

Velké investice vyžadují dotační tituly

Samozřejmě je třeba počítat s tím, že velké projekty vyžadují velké náklady. Rozpočet obce činí zhruby 15 mil. Kč ročně a není záměrem zastupitelstva ohrozit jakýmkoliv způsobem dlouhodobou rozpočtovou konsolidaci, či nsad obec zadlužit. 

Cena celého projektu revitalizace návsi obce Rebešovice je zrhuba 52 milionů korun. Valnou většinu těchto potřebných prostředků bychom mohli získat prostřednictvím fondů IROP, protože v příštím kalendářním roce bude vypisována právě dotace zaměřená na veřejné prostory měst a obcí. Pokud bychom byli v získání dotace úspěšní, pohybovali by se celkové náklady, které by musela naše obec vynaložit ze svého rozpočtu přibližně na úrovni 7 milonů korun. I to nejsou žádné malé paníze, ale v realitě dnešní doby bychom byli schopni  za cenu, za kterou dnes nepostavíte rodinný dům, vybudovat důstojné místo občanské vybavenosti pro obec čítající více jak 1100 obyvatel a to při vědomí brzkého navýšení počtu obyvatel například vlivem výstavby bytů v lokalitě "Rezidence Rebešovice". Máme za to, že  částka 7 milionů korun je reálně v možnostech Rebešovic.

Je dobré zmínit, že okolní obce masivně investují do projektů občanské vybavenosti, která je zcela zásadní pro kvalitní život v každé obci. Jedním z důvodů je také to, že na podobné projekty jsou v současné době poskytovýny výrazné dotace o kterých jsme psali výše a je velký předpoklad, že to budoucna budou tyto dotace v dalším rozpočtovacím období EU výrazně omezeny.

Projekt rekonstrukce návsi obce Rebešovice bude vcelém rozsahu realizován pouze za předpokladu, že obec získá dotační titul.

Logo IS ARCH

Ing. arch. Martin Borák z atelieru IS-ARCH S.R.O. má za sebou desítky úspěšných a ceněných projektů v širokém spektru druhů staveb.  Atelier IS-ARCH S.R.O. realizuje projekty od návrhu stavby přes všechny navazující stupně projektu včetně inženýrské činnosti a obstarání příslušných vyjádření a povolení. Nedílnou součástí zakázek je také vlastní dohled při realizaci, který je vykonáván ve spolupráci s odborníky specializovanými na určitou část stavby. Zde si můžete prohládnout projekty, které atelier IS-ARCH S.R.O. realizoval.

Obec

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek

Svátek má Ivo

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den památky obětí nemoci AIDS

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat

Rebešovice