Letos musí být každá popelnice označena známkou 

Při hotovostním zaplacení poplatku za SKO obdrží občan známku na popelnici na rok 2019, která mu bude vydána oproti podpisu. Pokud poplatek nebude řádně uhrazen do 30.06.2019 a na popelnici nebude nalepená známka, nebude popelnice vyvezena. Pokud občan hradí poplatek na účet, prosíme, aby si po zaplacení poplatku (platba musí být na účtu obce) přišel známku vyzvednout na Obecní úřad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska

12. 9. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie

6. 9. 2019 Ministerstvo obrany - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

2. 9. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

27. 8. 2019 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb.

1. 8. 2019 VPS - Dotace TJ Sokol Rebešovice 2019


Obec Rebešovice ( původně Rybišovice ) se nachází v jižní části okresu Brno-venkov v bezprostřední blízkosti města Brna, se kterým je propojena IDS.
 V současnosti zde žije 960 obyvatel.  Rebešovice leží při levém břehu Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy. V dobách svého vzniku ležela obec uprostřed lužních lesů s úrodnou půdou a hojností ryb. Motiv ryb se stal základem názvu a později i znaku a praporu obce.

První písemná zmínka o Rebešovicích pochází z roku 1174. O rok později daroval vladyka Ondřej obec klášteru benediktýnů v Rajhradě. Na sklonku 17. století byl na místě starého svobodného dvora v roce 1694 proboštem Benno Francouzským vystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty, kde se každou sobotu slouží mše. V 18. a 19. století vzniklo na území obce několik drobných sakrálních staveb.

Členitá krajina v okolí obce  je vyhledávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.

Pamětihodnosti

Na území obce jsou tři objekty evidované ve státním seznamu nemovitých památek. Nejstarší je pozdně barokní stavba kapličky z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého u vodního pramene na stráni pod zámečkem. Z roku 1778 pochází rokokový litinový kříž, osazený na nevšední kamenné podnoži z červeného pískovce s dominantním vysokým reliéfem bolestné Panny Marie. Kolem roku 1830 byla postavena klasicistní rustikální zvonička čtvercového půdorysu na návsi obce. Místní významnou stavbou je objekt zámečku s kaplí. V budově dnes sídlí úřad a je zde  zámecká restaurace a  knihovna.

Zámeček