Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rebešovice
Rebešovice

Zrušení záznamu o trvalém pobytu

Formulář návrhu na zrušení záznamu o místě trvalého pobytu

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 525,14 kB

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU 

Základní informace k životní situaci

V případě, kdy majitel nemovitosti zjistí, že v jeho domě jsou hlášeny osoby, které zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva (tj. nemají vystavenou nájemní smlouvu nebo nejsou spolumajiteli), může majitel tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Z žádosti musí být zřejmé, kdo je žadatelem (nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele), a které osobě (jméno, příjmení a adresa) navrhuje zrušit trvalý pobyt. Žádost musí být podepsána a doručena na ohlašovnu Obecního úřadu Rebešovice, Zámecká 12, Rebešovice.
 • Žádost může podat pouze osoba oprávněná, kterou je buď vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba ve smyslu § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel. Svoje oprávnění prokazuje buď výpisem z katastru nemovitostí (vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí) nebo nájemní smlouvou, jejichž kopii přiloží ke své žádosti. Doručením žádosti je zahájeno správní řízení. 
 • Pokud účast účastníka řízení u ústního jednání NENÍ nezbytná - proběhne ústní jednání bez Vaší přítomnosti i bez předchozí omluvy či vážného důvodu. Pokud účast účastníka řízení u ústního jednání JE nezbytná, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, máte povinnost se dostavit. Pokud se bez náležité omluvy na toto předvolání ke správnímu orgánu nedostavíte, může Vám být podle ust.  § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč; případně může být podle ust. § 60 správního řádu rozhodnuto o Vašem předvedení.
 • Jestliže občanovi nesvědčí k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí (obě tyto podmínky musí být splněny současně), bude vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a současně s tím bude občanovi přidělena úřední adresa sídla ohlašovny, Zámecká 12, Rebešovice. 
 • Občan je povinen do 15 pracovních dnů požádat o nový občanský průkaz na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.  Skončení platnosti OP nastane ve lhůtě do 45 dnů, ode dne, kdy nastala předmětná skutečnost (zrušení místa trvalého bydliště).
 • Občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu.
 • Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně Cizinecká policie

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (viz. výše ke stažení) je k dispozici i na ohlašovně OÚ Rebešovice.

Kdo je účastníkem (dotčeným) řešení životní situace

Účastníkem řízení je navrhovatel a osoba, které je rušen údaj o místu trvalého pobytu.

Jaké další požadavky jsou kladeny na žadatele

Navrhovatel je v řízení povinen prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, objekt na adrese trvalého pobytu neužívá. Nejčastějším důkazem je výslech svědka – ideálně souseda či jiné osoby, která z vlastní zkušenosti ví, že tato osoba se již na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje. V případě, že navrhovatel neprokáže existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, může správní orgán jeho návrh zamítnout.

Pokud je podán návrh, který trpí takovými vadami, které brání rozhodnout ve věci, a navrhovatel na základě výzvy správního orgánu v poskytnuté lhůtě tyto vady neodstraní, správní orgán může řízení usnesením zastavit.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu činí za každou osobu 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou obecně stanoveny správním řádem. Vzhledem k tomu, že v daném řízení nemůže správní orgán rozhodnout bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení, avšak ke lhůtě 30 dnů lze připočítat další dobu:

 • až 30 dnů – je-li zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je potřeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde o zvlášť složitý případ
 • další nutnou dobu k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

Dále je nutno mít na vědomí, že v případě, kdy je řízení usnesením přerušeno, stanoví se lhůta pro vydání rozhodnutí od okamžiku, kdy se správní orgán o důvodu přerušení dozvěděl.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí jako řádný opravný prostředek a mimořádné opravné prostředky dle správního řádu.

Právní předpisy a související právní předpisy dle kterých se postupuje

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kontaktní osoba

Petra Nechvátalová, tel.: 547 230 376
Úřední dny: pondělí, středa 7.30 - 17.00 hodin (11.30 – 12.00 polední přestávka), dále dle telefonické domluvy


 

Služby

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek

Svátek má Ivo

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den památky obětí nemoci AIDS

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat

Rebešovice